Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Schemat organizacyjny spółki

Robert Gajda – Prezes Zarządu

tel. (63) 27 20 835         e-mail: robert.gajda@mzwik-kolo.pl  

Mariusz Skurzyński – Dyrektor Techniczny
tel. (63) 27 20 835         e-mail: mariusz.skurzynski@mzwik-kolo.pl  

Krzysztof Bąkowski – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
tel. (63) 27 20 835         e-mail: krzysztof.bakowski@mzwik-kolo.pl  

Marcin Grzelak – Kierownik Działu Oczyszczalni Ścieków
tel. (63) 27 20 835         e-mail: marcin.grzelak@mzwik-kolo.pl  

Błażej Skiera – Kierownik Działu Eksploatacji
tel. (63) 27 20 835         e-mail: blazej.skiera@mzwik-kolo.pl  

Daria Szkudlarek – Kierownik Działu Laboratorium
tel: (63) 27 20 835          e-mail:daria.szkudlarek@mzwik-kolo.pl

Adrian Król – Kierownik Działu Transportu i Logistyk
tel: (63) 27 20 835          e-mail: adrian.krol@mzwik-kolo.pl

Mariusz Hanefeld – Kierownik Działu Sprzedaży
tel: (63) 27 20 160           e-mail: mariusz.hanefeld@mzwik-kolo.pl

Waldemar Biskupski – Starszy Mistrz Produkcji
tel: 609 025 280              e-mail: waldemar.biskupski@mzwik-kolo.pl

Daniela Boła – Główny Księgowy
tel: (63) 27 20 835          e-mail: daniela.bola@mzwik-kolo.pl


ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

  • Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła

RADA NADZORCZA

  • Aleksandra Rytelewska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Stasiak – Członek Rady Nadzorczej
  • Mateusz Podsadny – Członek Rady Nadzorczej 

 

schemat organizacyjny

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351