Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Oferta

 Informujemy, że nasz Zakład świadczy usługi w zakresie:

1. Najmu taboru samochodowego i sprzętu specjalistycznego

2. Usług laboratoryjnych

3. Usług świadczonych przez Dział Techniczny i Dział Eksploatacji Sieci

4. Usług świadczonych przez Dział Sprzedaży

 

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351