Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Kontakt

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 
ul.Energetyczna 11 
62-600 Koło

e-mail: mzwik@mzwik-kolo.pl

NIP   666-21-10-392
REGON  302220305         
KRS  0000445351     
NUMER KONTA 
SANTANDER BANK POLSKA S.A. O/Koło 38 1090 1203 0000 0001 1986 9249
                  
 

TELEFONY

 
SEKRETARIAT / CENTRALA   63 27 20 835    
 
GŁÓWNY  KSIĘGOWY wew.54
KIEROWNIK  LABORATORIUM wew.55
KIEROWNIK  DZIAŁU EKSPLOATACJI wew.60
KIEROWNIK DZIAŁU PRODUKCJI WODY wew.64
KIEROWNIK DZIAŁU TRANSORTU I LOGISTYKI wew.21
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE wew.58
DZIAŁ SPRZEDAŹY wew.50
 

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE                     

63 27 20 835,  601 262 227

BIURO OBSŁUGI KLIENTÓW                                         

63 27 20 160

STACJA UZDATNIANIA WODY           

 63 27 20 160,  609 025 280   
Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351