Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Wysokości cen i stawek opłat przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Grupa odbiorców

Jednostka miary

Stawka netto

1 Wszyscy odbiorcy zł/m2/m-c 0,09

 

Zarządzenie nr 33/2019 Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Koła.

 

Zarządzenie nr 17/2019 Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedziealnością z siedzibą w Kole z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Koła.


 

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351