Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Wysokości cen i stawek opłat przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Grupa odbiorców

Jednostka miary

Stawka netto

1 Wszyscy odbiorcy zł/m2/m-c 0,14

Uchwała Nr LVII/574/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ceny za usługę odprowadzania wód opadowych lub roztopowych kanalizacją deszczową na terenie Gminy Miejskiej Koło

 

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351