Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Transport i logistyka

Za odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków:

143,52 zł/beczka netto (155,00 zł/beczka brutto)

-----------------------

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351