Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Informacja dla osób niesłyszących

Realizując zadania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 z 2011 r., poz. 1243 ze zm.) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą komunikować się z urzędem w następujący sposób.

Osoba uprawniona, przez którą rozumieć należy osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z podmiotami zobowiązanymi, którymi w rozumieniu ww. ustawy są m. in. organy administracji publicznej.

Osoba uprawniona w kontakcie z MZWiK Koło ma prawo do:

  • skorzystania z pomocy wyznaczonego do obsługi osób niesłyszących pracownika,
  • skorzystania z pomocy tłumacza polskiego języka migowego,
  • skorzystania z pomocy tłumacza systemu językowo – migowego,
  • w przypadku osoby głuchoniewidomej istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza – przewodnika.

Aby móc skorzystać z pomocy tłumacza osoba uprawniona zobowiązana jest do złożenia w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w urzędzie tzw. wniosku o skorzystanie ze świadczenia, który należy przesłać do nas drogą elektroniczną na adres mzwik@mzwik-kolo.pl
  

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351