Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE                      63 27 20 835,  601 262 227

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351