PrzetargiMiejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania  pn.

„Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów (skratek i zawartości piaskownika) z Oczyszczalni ścieków w Kole 

Zawartość do pobrania :


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień  o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania  pn.

„ Dostawa wapna palonego do higienizacji osadów dla  Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o. o.  w Kole

Zawartość do pobrania :


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania  pn.

„ Sukcesywna dostawa flokulantu płynnego do odwadniania osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Kole”  

Zawartość do pobrania :

 


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane obowiązującego w Miejskim Zakładzie Wodociągów  i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole  na wykonanie zadania  pn.

„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji (ciśnieniowo-ssącego z odzyskiem wody) - zakup w formie leasingu operacyjnego uzyskanego w osobnym postępowaniu przez Zamawiającego”

Zawartość do pobrania :

 

 


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania  pn.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 2 rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej pod rzeką Wartą”

Zawartość do pobrania :

 


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK Sp. z o.o., na wykonanie zadania  pn.

„Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych ,dla MZWiK Sp. z o.o. w Kole

Zawartość do pobrania:

 


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania  pn.

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej od przepompowni ścieków ul. Asnyka i włączenie jej do kanalizacji sanitarnej  w rejonie ul. Zawadzkiego dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o. o. w Kole

Zawartość do pobrania :


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MZWiK spółka z o.o. w Kole, na wykonanie zadania  pn.

„ Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad zadaniem „Przebudowa i modernizacja czyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło

Zawartość do pobrania :

 

 

 

**********************************************************************************************************************************

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Renault Mascott o numerze rej. PKL MU99 (rok produkcji 2006)

**********************************************************************************************************************************

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania  pn.

„Załadunek, wywóz i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Kole przy ul.Energetycznej 11 

Zawartość do pobrania :

**********************************************************************************************************************************

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza przetarg nieograniczony,  pn.

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło

 

 

Wyjaśnienia:

 

Informacja w sprawie komunikacji:

Proste formularze elektroniczne dostępne są na stornie miniportal pod adrsem https://miniportal.uzp.gov.pl/WykonawcyGlowna.aspx.

Usługa umożliwia Wykonawcom i Zamawiającym sprawną i bezpieczną komunikację elektroniczną w całym procesie zamówień publicznych.

Dzięki niej zamawiający i potencjalni wykonawcy mogą wymieniać się informacjami i dokumentami przez internet.

 

**********************************************************************************************************************************

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza dialog techniczny dotyczący zamówienia pn

„Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2019 -2020) specjalistycznego pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji (ciśnieniowo-ssącego z odzyskiem wody) - zakup w formie leasingu operacyjnego uzyskanego w osobnym postępowaniu przez Zamawiającego.”

Zawartość do pobrania :

Zakończenie dialogu technicznego

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351