Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Postęp prac rozbudowy oczyszczalni

Postęp prac rozbudowy oczyszczalni
Kilka świeżych zdjęć z montażu urządzeń w reaktorach głównych. Mieszadła oraz systemy napowietrzające są już na miejscu. Postępuje również remont osadników wstępnych. Według pierwotnego planu miały być zburzone, ale decyzją obecnego zarządu Robert Gajda oraz Zgromadzenia Wspólników w osobie Dr Krzysztof Witkowski-Burmistrz Miasta Koła przeprowadzono ekspertyzę i zadecydowano o ich remoncie.

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351