Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło

Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło
Obecnie przygotowywane jest przedsięwzięcie o nazwie „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”. Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

 W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa przebudowa istniejących obiektów technologicznych oczyszczalni. Wybudowane zostaną nowe reaktory biologiczne, zmodernizowane zostaną osadniki wstępne i wybudowane zostaną nowe radialne osadniki wtórne. Zmodernizowane i wybudowane zostaną przepompownie ścieków i osadów.

Przedsięwzięcie obejmie też swoim zakresem gospodarkę osadową oczyszczalni. Wybudowane zostaną zagęszczacze osadu: grawitacyjny i mechaniczny, zakupiona zostanie nowa prasa do odwadniania osadu oraz powstanie stacja chemicznej stabilizacji osadu gdzie osad pościekowy przekształcany będzie poprzez mieszanie z wapnem i obróbkę termiczną w nawóz stosowany w rolnictwie.

Powyższe zadania są planach do wykonania w ciągu najbliższych 3 lat.

110 CL PROXIMA ZETOR
2020-11-10 19:48:58
PRZERWA W DOSTAWIE WODY
2020-10-23 19:23:52
Maszyna przeciskowa sterowana
2020-11-12 16:15:08
PRZERWA W DOSTAWIE WODY
2020-10-21 07:08:43
Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351