Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Pozytywna opinia "OrCal(R)KO pHregulator(R)"

Pozytywna opinia
Po próbnym uruchomieniu instalacji przez Prezesa Zarządu Robert Gajda oraz Dr Krzysztof Witkowski - Burmistrz Miasta Koła w celu pobrania prób do certyfikacji otrzymaliśmy najważniejszą decyzję. Nasz produkt po przejściu przez certyfikację i pozytywnej opinii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach otrzymał pozytywną opinię i certyfikację. Uzyskał nazwę własną handlową środka poprawiającego właściwości gleby "OrCal(R)KO pHregulator(R)". W przyszłym roku zaczynamy produkcję środka. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ten projekt.

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351