Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Ułożenie nowego wodociągu na ulicach Różanej i Krokusowej

Ułożenie nowego wodociągu na ulicach Różanej i Krokusowej
Do końca października kolejne dwie ulice w Kole będą miały kanalizację sanitarną oraz nowy wodociąg. Udało się już ukończyć metodą przyciskową ułożenie nowego wodociągu na ulicach Różanej i Krokusowej. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy jak i przedsiębiorcy będą mieli zapewnione odpowiednie ciśnienie w kranach jak również zabezpieczenie przeciwpożarowe. Miesiąc temu ukończyliśmy układanie kanalizacji sanitarnej na ulicy Krokusowej a obecnie realizujemy budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Różanej. Po zakończeniu tej inwestycji ta część miasta będzie w pełni skanalizowana od ulicy Nagórnej po Boguszyniecką, Krokusową i Różaną. Wszystkie te inwestycje zostały zaplanowane w porozumieniu z Miasto Koło i Dr Krzysztof Witkowski - Burmistrz Miasta Koła I wpisują się w plany budowy kolejnych dróg w naszym mieście. Bardzo nas cieszy, że wszystkie w.w. inwestycje kanalizacji sanitarnej w całości wykonują nasi pracownicy.

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351