Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

MZWiK KOŁO – WUPRINŻ S.A. – umowa na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków podpisana! foto/video

MZWiK KOŁO – WUPRINŻ S.A. – umowa na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków podpisana! foto/video
W dniu dzisiejszym została podpisana umowa z Wykonawcą tj. WUPRINŻ S.A w Poznaniu – Lider, na wykonanie inwestycji “Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło” której zakończenie planuje się na dzień 20.12.2022 r.

Na początku 2019 r. Spółka  uzyskała akceptację zmian przedmiotu zamówienia od NFOŚiGW w Warszawie, które obejmują wybudowanie  dwu ciągowego  zespołu  nowych reaktorów biologicznych, osadników wtórnych  oraz koniecznych zbiorników towarzyszących (zagęszczacza osadów wstępnych i zbiornika magazynowego osadów nadmiernych) wraz ze stacją odwadniania, infrastruktury i chemicznej stabilizacji osadów oraz przetworzenie odpadów w ekologiczny produkt przeznaczony dla rolnictwa. Następstwem tego został ogłoszony nowy przetarg w  dniu 10.04.2020 r. Zamówienie finansowane  jest zgodnie z umową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Kwota kontraktowa inwestycji wynosi 51.523.333,32 brutto.

Inwestycja realizowana będzie z dotacji celowej w kwocie 26.389.999,99 oraz pożyczki w kwocie 13.423.375,00. Pozostała kwota inwestycji pochodzić będzie ze środków własnych spółki.

Procedura przetargowa została przeprowadzona w systemie zamówień publicznych  “Zaprojektuj i wybuduj”, tzw. żółty FIDIC.

Dnia 06.07.2020r. został wyłoniony wykonawca przedmiotowej inwestycji tj.

  1. WUPRINŻ S.A. – Lider konsorcjum, ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań
  2. EkoWodrol Sp. z o.o. Partner konsorcjum, ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin
  3. Biuro Inżynierskie Budzisz Partner konsorcjum Spółka z o.o. ul. Przyjaciół 21 76-024 Konikowo

W  podpisaniu umowy udział wzięli:

  • Pan Sławomir Raniszewski- Prezes Zarządu WUPRINŻ SA – Lider konsorcjum  Poznań
  • Pan Krzysztof Kotecki – Wiceprezes Zarządu  WUPRINŻ SA – Lider konsorcjum Poznań
  • Pan Krzysztof Witowski – Burmistrz Miasta Koła
  • Pan Robert Gajda – Prezes Zarządu MZWiK sp. z o.o. w Kole
  • Pan Krzysztof Bąkowski – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy MZWiK Sp. z o.o. w Kole

Linki: 

źródło: https://kolskiefakty.pl/aktualnosci/mzwik-kolo-wuprinz-s-a-umowa-na-przebudowe-i-modernizacje-oczyszczalni-sciekow-podpisana-foto-video/?fbclid=IwAR1-lyAIkC5f0ylgy46VnwwEeyzO2YBZ9PcVucw-i8D-lBvdvMBXKN8C5pI

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351