Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Ładowarka zakupiona w ramach inwestycji Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków. 65% środków pochodzi z Funduszy Unijnych oraz 15% z środków własnych.

Ładowarka zakupiona w ramach inwestycji Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków. 65% środków pochodzi z Funduszy Unijnych oraz 15% z środków własnych.
Przypomnijmy iż prawie 30 milionów złotych na tę inwestycję przekazała Unia Europejska.

Film - Ładowarka

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351