Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Sasja Rady Miasta dotycząca omówienia sprawozdań z działalności Zarządu Spółki jak również sprawozdań finansowych, Rady Nadzorczej oraz badania Biegłego Rewidenta.

Sasja Rady Miasta dotycząca omówienia sprawozdań z działalności Zarządu Spółki jak również sprawozdań finansowych, Rady Nadzorczej oraz badania Biegłego Rewidenta.
Prezes Robert Gajda przedstawił Państwu Radnym, Dr Krzysztofowi Witkowskiemu - Burmistrz Miasta Koła a także mieszkańcom i zaproszonym gościom informacje dotyczące Spółki. Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamacje. Dziękuję za ciepłe słowa ze strony Krzysztof Witkowski reprezentującego Walne Zgromadzenie Wspólników, jak również Państwu Radnym którzy doceniają naszą pracę. Wspólnie działamy dalej dla dobra Miasta i Spółki.

Film prezentowany na Sesji Rady Miasta

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351