Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Remont w dziale sprzedaży

Remont w dziale sprzedaży
Miesiąc czerwiec był czasem remontu w dziale sprzedaży.

Wymiana elektryki odizolowanie ścian i docieplenie budynku, uszczelnienie dachu zapewni bardziej komfortowe warunki pracy pracownikom oraz naszym klientom.
Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351