Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

PRZERWA W DOSTAWIE WODY
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole informuje,

że w dniu 19.05 .2022 r. w godzinach od 7:30 do 13.00 planowana jest przerwa w dostawie wody dla odbiorców z wodociągu obejmujące ulice:

- Energetyczna od nr 18 do nr 83;

- Podlesie.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia prac na sieci wodociągowej na ul. Energetycznej.

Jednocześnie informuję, iż zostanie podstawiony beczkowóz z wodą ul. Energetyczna nr 30.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Po zakończeniu prac związanych z wyłączeniem wody nastąpi pobór prób w celu sprawdzenia jakości wody do spożycia.

Prosimy o udostępnienie punktów poboru w Państwa mieszkaniach lub lokalach użytkowych.

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351