Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Odcinkowe zamknięcie ul. Krokusowej

Odcinkowe zamknięcie ul. Krokusowej
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole informuje,

że od dnia 09.05.2022 r. rozpoczną się prace ziemne związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Krokusowej w Kole.

Na czas prowadzenia robót będzie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu polegająca na odcinkowym zamknięciu ul. Krokusowej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351