Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Uruchomianie procedury przetargowej

Uruchomianie procedury przetargowej
Rozpoczęliśmy procedurę przetargową w MZWiK Sp. z o.o pt. "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło"

Dnia 3 kwietnia rozpoczęliśmy procedurę przetargową w MZWiK Sp. z o.o pt. "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło". Pierwszym krokiem było umieszczenie wniosku w TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej" poświęconego europejskim zamówieniom publicznym. Po zatwierdzeniu i akceptacji, dzisiaj mogliśmy ogłosić pełny przetarg na mini portalu oraz BIP https://mzwik-kolo.pl/strony,28,przetargi.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z procedurami to 20 maja poznamy wykonawcę rozbudowy naszej oczyszczalni. Będzie to obok geotermii największa inwestycja w naszym mieście, sfinansowana w znacznej mierze przez Unię Europejską. Na koniec 2022 roku będziemy mieli jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni z ekologiczną przeróbką osadów w produkt bezpieczny dla środowiska.

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351