Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Twardość wody

Twardość wody
Ogólnie można przyjąć, że twardość wody na terenie miasta Koła to około 330 mgCaCO3/l.

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351