Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Nowy Zakres Akredytacji nr AB 1174 Laboratorium MZWiK Sp.z o. o.

Nowy Zakres Akredytacji nr AB 1174 Laboratorium MZWiK Sp.z o. o.
Jest nam miło Państwa poinformować,

że w dniu 30.03.2022r. ukazało się 17 wydanie Zakresu Akredytacji nr AB 1174 Laboratorium MZWiK Sp.z o. o. z uaktualnionymi metodykami badawczymi wybranych parametrów , uaktualnieniem normy na pobieranie próbek ścieków do badań chemicznych i fizycznych oraz rozszerzeniem zakresu akredytacji o nowy parametr - temperatura wody i ścieków.

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351