Otwarcie kasy przy ulicy Zawadzkiego 7

Otwarcie kasy przy ulicy Zawadzkiego 7
Ze względu na wiele próśb od naszych klientów, szczególnie starszego pokolenia, informujemy, że od dnia 14.04.2020 r. będzie otwarta kasa przy ulicy Zawadzkiego 7.

Dochowując wszelkich środków bezpieczeństwa, dbając o zdrowie pracowników oraz Państwa, prosimy o dostosowanie się do procedur.

1. Pomieszczenie kasowe jest odizolowane i może przebywać w nim tylko jedna osoba.
2. Pozostałe osoby muszą oczekiwać na zewnątrz zachowując 2 metry odstępu od kolejnej.
3. Obowiązkowo każda osoba musi posiadać rękawiczki jednorazowe, a od czwartku 16 kwietnia również maseczkę.
4. Przed kasą będzie dostępny płyn dezynfekcyjny, którego obowiązkowo trzeba użyć.
5. Nie stosowanie się do w.w. reguł może spowodować, że nie będziecie Państwo obsłużeni.
6. Godziny otwarcia nie ulegają zmianie.

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351