Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

PRZERWA W DOSTAWIE WODY
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole informuje,

że w dniu 15.03.2022 r. od godz. 08.00 do godz. 13.00 planowana jest przerwa w dostawie wody dla odbiorców z wodociągu obejmujące - ul. Plater (od skrzyżowania z ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Żeromskiego) - ul. Skłodowskiej - Curie (od skrzyżowania z ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Plater) - ul. Matejki.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej na ul. Skłodowskiej-Curie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Po zakończeniu prac związanych z wyłączeniem wody nastąpi pobór prób w celu sprawdzenia jakości wody do spożycia.

Prosimy o udostępnienie punktów poboru w Państwa mieszkaniach lub lokalach użytkowych.

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351