Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Toruńskiej, Klonowej i Zakładowej

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Toruńskiej, Klonowej i Zakładowej
Rozpoczęła się rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kole

Praca na budowie wre! W tym tygodniu pełną para ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Toruńskiej, Klonowej i Zakładowej. To niezwykle ważna dla mieszkańców tego rejonu inwestycja. Całość zadania opiewa na kwotę 2.890.021,36 zł brutto. Środki pochodzą z pożyczki z NFOŚiGW, która zostanie częściowo umorzona po osiągnięciu efektu ekologicznego. Zakończenie robót planowane jest na koniec czerwca 2022 r. Już w październiku ur. Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole Robert Gajda podpisał Umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą M.K. STELLA na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Toruńskiej, Klonowej i Zakładowej. Teraz, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, udało się przystąpić do realizacji zapisów Umowy. Na to zadanie mieszkańcy i okoliczni przedsiębiorcy czekali przeszło 40 lat. Jak przyznał prezes Robert Gajda, stała rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kole wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego w naszym otoczeniu, chroni wody gruntowe oraz rzekę. Podnosi poziom życia mieszkańców, daje komfort i wygodę użytkowania oraz obniża koszty związane z odprowadzaniem ścieków. -Cieszę się z rozpoczęcia tej inwestycji. Dla mieszkańców, który będą mogli przyłączyć się do systemu, to bardzo dobra wiadomość. Ponadto kanalizacja w ulicy Zakładowej niezbędna będzie do funkcjonowania powstającego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla miasta Koła. Skorzystają okoliczne zakłady pracy. Dziękuję Panu Prezesowi Robertowi Gajdzie za podjęcie tego zadania - powiedział Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski. Zbudowanie ok. 3-km odcinka sieci będzie się wiązać z niewielkimi utrudnieniami w ruchu, koniecznymi do wykonania tak dużego przedsięwzięcia. Sukcesywnie kanalizacja obejmie całe miasto. Już sięga jego granic, dzięki czemu do systemu przyłączać się mogą ościenne miejscowości.

MZWiK w Kole - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Toruńska i ul.Zakładowa relacja foto/video

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351