Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

PRZERWA W DOSTAWIE WODY
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole informuje,

że w dniu 03.03.2022 r. od godz. 08.00 do godz. 12.00 planowana jest przerwa w dostawie wody dla odbiorców z wodociągu obejmujące ul. Wojciechowskiego nr 32 i 34 ; ul. Spółdzielców nr 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19 i 10 oraz ul. 20 Stycznia nr 30.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej na Spółdzielców.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Po zakończeniu prac związanych z wyłączeniem wody nastąpi pobór prób w celu sprawdzenia jakości wody do spożycia.

Prosimy o udostępnienie punktów poboru w Państwa mieszkaniach lub lokalach użytkowych.

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351