Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

AWARIA NA GŁÓWNEJ MAGISTRALI NA WODZIE.

AWARIA NA GŁÓWNEJ MAGISTRALI NA WODZIE.
Dzięki inwestycji w bajpas na tą chwilę większość miasta ma wodę. Bez wody ulica Zawadzkiego. Beczka postawiona na ulicy Zawadzkiego 21

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351