Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

KOMUNIKAT W SPRAWIE TARYF

KOMUNIKAT W SPRAWIE TARYF
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu dnia 10 stycznia 2022 roku wydał decyzje nr PO.RZT.70.457.2021/D/MB o zatwierdzeniu Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Koła na okres trzech lat.

Decyzja ta stała się ostateczna i wobec tego została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 01.02.2022 roku. Zgodnie z art. 24f ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 09.02.2022 roku. W związku z powyższym nowe stawki taryf określające opłaty za wodę i ścieki będą obowiązywały: w I roku obowiązywania taryfy od 09.02.2022 r. do 08.02.2023 r. , w II roku obowiązywania taryfy od 09.02.2023 r. do 08.02.2024 r. , w III roku obowiązywania taryfy od 09.02.2024 r. do 08.02.2025 r. Zatwierdzona taryfa dostępna jest na stronie internetowej mzwik-kolo.pl pod adresem: TARYFY OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

PRZERWA W DOSTAWIE WODY
2023-03-21 07:11:16
PRZERWA W DOSTAWIE WODY
2023-03-08 14:10:14
PRZERWA W DOSTAWIE WODY
2023-02-17 10:02:05
Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351