Podsumowanie 3-letniej działalności Roberta Gajdy - Prezesa MZWiK w Kole

"> Podsumowanie 3-letniej działalności Roberta Gajdy - Prezesa MZWiK w Kole

" />
Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Podsumowanie 3-letniej działalności Roberta Gajdy - Prezesa MZWiK w Kole

Podsumowanie 3-letniej działalności Roberta Gajdy - Prezesa MZWiK w Kole
17 stycznia minęły 3 lata od kiedy objąłem stanowisko Prezesa Zarządu w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. Od tego czasu w firmie wiele się zmieniło. MZWiK był zakładem z okrojoną załogą (bo zatrudnienie zostało ograniczone do 51 osób), większość inwestycji było wykonywanych przez zewnętrzne firmy, Spółka była w sporze Sądowym z wykonawcą rozbudowy Systemu Uzdatniania Wody, a także ze świeżo zerwanym kontraktem na Rozbudowę Oczyszczalni Ścieków. Biorąc pod uwagę działania wykonawcy Rozbudowy Oczyszczalni, akurat ten ruch był bardzo dobry. Nie zmienia to faktu, iż Spółka mogła stracić dofinansowanie z UE przez niedotrzymanie terminu zakończenia inwestycji. Na szczęście udało się wyprowadzić spółkę na dobre tory, zatrudnienie przywróciłem do poziomu sprzed zwolnień (zgodnie z zaleceniami audytorów oraz Państwowej Inspekcji Pracy), Spółka zaczęła wykonywać inwestycje własnymi pracownikami, zdecydowałem o doposażeniu parku maszynowego o: nowy ciągnik, koparkę Kubota, dwie brygadówki, a ostatnio w pojazd specjalistyczny za prawie 2,5 mln złotych. Ponadto zakupiono maszynę przeciskową, beczkę asenizacyjną, agregat prądotwórczy, dużą zagęszczarkę gruntową, wyposażyłem i reaktywowałem warsztat, doposażyliśmy laboratorium. Udało się zakupić i uruchomić mini stację paliw. Ze względu na ciągłe wzrosty cen energii, gazu i ciepła systemowego, dokonaliśmy termomodernizacji budynków na terenie oczyszczalni, wymieniliśmy okna, ociepliliśmy ściany, odizolowaliśmy fundamentu oraz wymieniliśmy i ociepliliśmy dach. Ponadto udało nam się odświeżyć i odremontować większość pokoi biurowych jak również pobudować nowy budynek w celu dostosowania się do zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy. Wiele z tych prac udało nam się zrealizować własnymi siłami. Jednak najważniejszym wydarzeniem w 2019 roku dla Spółki było zakończenie sporu i przyjęcie Stacji Uzdatniania Wody. Po podpisaniu ugody, wykonawca doposażył system w dodatkowe filtry ciśnieniowe, nową automatykę, dzięki czemu udało się osiągnąć parametry zawarte w kontrakcie. Rok 2020 był rokiem, w którym Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków weszła w fazę wyboru wykonawcy w przetargu Unijnym, podpisaniu umowy oraz przygotowaniu projektu dla całej Inwestycji. C iężka praca kilkudziesięciu osób zaowocowała rozpoczęciem budowy w maju 2021 roku. Do chwili obecnej idzie ona zgodnie z harmonogramem i ma zakończyć się w grudniu bieżącego roku. Działania Spółki to nie tylko rozbudowa oczyszczalni ale również inne przedsięwzięcia, w których szczególną rolę odgrywają wykwalifikowani pracownicy. Do tych zadań w ostatnich trzech latach należały: -budowa i renowacja sieci wodociągowych na ulicach : Szmaragdowa, Diamentowa, Szafirowa, Bursztynowa, Nagórna, Szymborska, Morelowa, Żelazna, Krzywa, Grodzka, Toruńska, Rubinowa, Wyspiańskiego, Przemysłowa, Energetyczna, Staffa, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp., Włocławska, -budowa i renowacja kanalizacji ściekowej na ulicach Piaski, Szymborskiej, Staffa, Freudenreicha, Kolejowa, Boguszyniecka, Jasna, Sienkiewicza, Spółdzielców, Blizna, Baczyńskiego, Cegielniana, Broniewskiego, Włocławska, -renowacja i budowa kanalizacji deszczowej na ulicach: 3 maja, Powstańców Wlkp., Kochanowskiego, Baczyńskiego, Starowarszawska, Toruńskiej, -wymiana i konserwacja zasuw wodociągowych 155 szt. -wymiana hydrantów 24 szt. - wymiana i konserwacja studni 39 szt. W działaniach pamiętam również o ekologii. Wprowadziliśmy faktury elektroniczne, (już ponad 600 klientów korzysta z tej formy kontaktu), zamontowaliśmy instalację fotowoltaiczną na Stacji Uzdatniania Wody o mocy 50 kW oraz złożyliśmy dokumentację na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w celu zamontowania instalacji o mocy 1 GW. Ponadto w projekcie Rozbudowy Oczyszczalni Ścieków zdecydowaliśmy się na ekologiczną przeróbkę osadów w produkt nawozowy. Będzie to pierwsza taka instalacja w tej części województwa. Aby zabezpieczyć mieszkańców przed potencjalnymi awariami na instalacji wodociągowej zdecydowaliśmy o budowie drugiej niezależnej nitki wodociągu wychodzącego ze stacji. Zainstalowaliśmy również drugi niezależny system pomp tłoczących, a także podjęliśmy się uzbrojenia kolejnych studni. Zadbaliśmy również o estetyczny wygląd zewnętrzny naszej firmy. Udało nam się: odnowić punkt kasowy w dziale sprzedaży, odmalować budynki na ulicy Energetycznej, zagospodarować tereny zielone na ulicy Sportowej i Energetycznej. Moją pracę w Spółce w pierwszej kolejności kontroluje Rada Nadzorcza, nie brakuje jednak kontroli zewnętrznych. W okresie trzech lat przetoczyły się przez Spółkę 54 kontrole z takich instytucji jak: Najwyższa Izba Kontroli, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, RDOŚiGW, Wody Polskie, Państwowa Inspekcja Sanitarna, NFOŚiGW, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Państwowa Straż Pożarna, Powiatowy Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Skarbowy, Polskie Centrum Akredytacji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Urząd Miar i Wag. Miłym akcentem było otrzymanie przeze mnie tytułu Lidera Przedsiębiorczości wręczanego przez Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN, który docenił pozytywne zmiany w Spółce. W swoich działaniach nie zwalniam tempa, mając rewelacyjną kadrę pracowników i super kadrę kierowniczą, żadnych zadań się nie boję. Współpraca i wsparcie Rady Nadzorczej oraz Burmistrza będącego również Zgromadzeniem Wspólników Spółki, utwierdzają mnie w słuszności moich działań i dobrym kierunku w którym podąża nasza Spółka.
Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351