Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Modernizacja instalacji elektrycznych rozdzielni Niskiego Napięcia NN i Średniego Napięcia SN

Modernizacja instalacji elektrycznych rozdzielni Niskiego Napięcia NN i Średniego Napięcia SN
Dzięki Funduszom Unijnym na ukończeniu jest modernizacja instalacji elektrycznych rozdzielni Niskiego Napięcia NN i Średniego Napięcia SN w budynku stacji transformatorowej na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Energetycznej w Kole.

W zakres modernizacji SN weszła wymiana jednego z dwóch wiekowych transformatorów. Wymieniony transformator pracował od początku istnienia oczyszczalni ścieków, czyli kilkadziesiąt lat. Było to urządzenie o małej sprawności energetycznej. Wymieniony transformator to urządzenie już nowej generacji, charakteryzujące się bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Zakres modernizacji rozdzielni NN obejmował całkowitą wymianę starych elementów rozdzielni na nowoczesna, spełniającą wszelkie obecne normy rozdzielnię, w której zabudowana jest nowoczesna aparatura. W ramach modernizacji doposażono Oczyszczalnię Ścieków w nowy 400 KW agregat prądotwórczy, pracujący w automatycznym systemie samodzielnego załączania rezerwy. Pozwoli to na nieprzerwaną pracę Oczyszczalni Ścieków w przypadku nieoczekiwanych sytuacji losowych i w przypadku zaniku zasilania elektrycznego. Krok po kroku unowocześniamy naszą Spółkę i nadrabiamy zaległości lat poprzednich.

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351