Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Kasa oraz Dział Sprzedaży MZWiK sp. z o.o. będzie nieczynny w dniu 07.01.2022 r.

Kasa oraz Dział Sprzedaży MZWiK sp. z o.o. będzie nieczynny w dniu 07.01.2022 r.
Kasa oraz Dział Sprzedaży MZWiK sp. z o.o. będzie nieczynny w dniu 07.01.2022 r.

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351