Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Awaria sieci wodociągowej ul. Włocławska/ul.Niezłomnych

Awaria sieci wodociągowej ul. Włocławska/ul.Niezłomnych
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole informuje,

że w związku z zaistniałą awarią wodociągową w ul. Włocławskiej nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców ul.Włocławska 9, ul. Niezłomnych

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351