12 metrowe rury o średnicy 63 cm bardzo wytrzymałe zostaną położone w pobliżu stadionu w miejscu starego rurociągu, który już kilkakrotnie zawiódł.

12 metrowe rury o średnicy 63 cm bardzo wytrzymałe zostaną położone w pobliżu stadionu w miejscu starego rurociągu, który już kilkakrotnie zawiódł.
Tego w Kole jeszcze nie było!!! Tymi rurami już wkrótce popłynie woda.

Najtrudniejsza część, to zgrzanie rur i w jednym kawałku prawie 100 metrowym opuszczenie do ponad 2 metrowego wykopu. Realizacja już niebawem. Jak zwykle damy radę. Szczegóły na naszej stronie.
Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351