Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Prawie kilometr nowego wodociągu na terenie oczyszczalni oraz ulicy Energetycznej

Prawie kilometr nowego wodociągu na terenie oczyszczalni oraz ulicy Energetycznej
Niezbędna inwestycja przed rozbudową Oczyszczalni Ścieków.

PRZERWA W DOSTAWIE WODY
2023-03-21 07:11:16
PRZERWA W DOSTAWIE WODY
2023-03-08 14:10:14
PRZERWA W DOSTAWIE WODY
2023-02-17 10:02:05
Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351