Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Prawie kilometr nowego wodociągu na terenie oczyszczalni oraz ulicy Energetycznej

Prawie kilometr nowego wodociągu na terenie oczyszczalni oraz ulicy Energetycznej
Niezbędna inwestycja przed rozbudową Oczyszczalni Ścieków.

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351