Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Ruszyła przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło

Ruszyła przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło
Pierwsza łopata wbita w ziemię

Ruszyła przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski, Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole Robert Gajda oraz przedstawiciele WUPRINŻ SA - Lider konsorcjum w Poznaniu wbili dziś łopaty w plac budowy na terenie spółki, gestem tym symbolicznie rozpoczynając jedną z najważniejszych kolskich inwestycji - przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło. Ta konieczna i ambitna inwestycja prowadzona jest przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole.

Zadanie szacowane jest na kwotę 56.721.726 zł brutto. Przebudowy i modernizacji dokonuje wyłoniony w drodze konkursu WUPRINŻ SA - Lider konsorcjum w Poznaniu. Przedsięwzięcie realizowane jest z dotacji celowej (zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach) w kwocie 29.135.726,00 zł oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 13.423.375,00 zł. Brakujące środki wyasygnowała spółka.

Przypomnijmy, że na początku 2019 r. spółka uzyskała akceptację zmian przedmiotu zamówienia od NFOŚiGW w Warszawie, które obejmują wybudowanie dwuciągowego zespołu nowych reaktorów biologicznych, osadników wtórnych oraz koniecznych zbiorników towarzyszących (zagęszczacza osadów wstępnych i zbiornika magazynowego osadów nadmiernych) wraz ze stacją odwadniania, infrastruktury i chemicznej stabilizacji osadów oraz przetworzenie odpadów w ekologiczny produkt przeznaczony dla rolnictwa. Procedura przetargowa została przeprowadzona w systemie zamówień publicznych "Zaprojektuj i wybuduj".

Burmistrz pogratulował prezesowi sukcesów związanych w renegocjacją poprzedniej umowy, której zapisy nie odpowiadały potrzebom miasta i spółki. Poza budową kolskiej geotermii, jest to najdroższa inwestycja w mieście. Etap projektowy został zakończony, a uzyskane pozwolenie na budowę umożliwia wykonawcy przystąpienie do prac. Finał przebudowy i modernizacji planowany jest na koniec 2022 roku.

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351