Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Uzyskanie pozwolenia na rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków

Uzyskanie pozwolenia  na rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków
Wiele miesięcy ciężkiej pracy zespołów projektowych, inżyniera kontraktu, technologów, konsorcjum wykonawczego oraz pracowników naszej Spółki zaowocowały uzyskaniem pozwolenia na rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków. Podziękowania należą się również Burmistrzowi Krzysztofowi Witkowskiemu, Radzie Miasta, wydziałom Urzędu Miasta i Powiatu za współpracę oraz Staroście za szybkie wydanie decyzji.

Podziękowania należą się również Burmistrzowi Krzysztofowi Witkowskiemu, Radzie Miasta, wydziałom Urzędu Miasta i Powiatu za współpracę oraz Staroście za szybkie wydanie decyzji.

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351