Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dofinansowanie  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kole podpisał, w dniu 02.01.2020 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowę w sprawie przyznanej kwoty dofinansowania tj. 1 490 020,68 PLN

Oprócz  noworocznych życzeń na 2020 rok które składamy mieszkańcom naszego miasta  jest nam niezmiernie miło poinformować, że Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji po wielomiesięcznych  kalkulacjach, analizach, konsultacjach przy udziale naszych partnerów oraz negocjacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 02.01.2020 w siedzibie NFOŚIGW w Warszawie podpisał umowę w sprawie przyznanej kwoty dofinansowania tj. 1 490 020,68 PLN z przeznaczeniem na ekologiczną gospodarkę osadową na oczyszczalni ścieków. Całość tej kwoty będzie częścią realizowanego projektu "Modernizacja i przebudowa  oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło". Projekt ekologicznej gospodarki osadowej finansowany w ramach dotacji z NFOiGW będzie pierwszym relizowanym w ramach tego programu w wielkopolsce.

110 CL PROXIMA ZETOR
2020-11-10 19:48:58
PRZERWA W DOSTAWIE WODY
2020-10-23 19:23:52
Maszyna przeciskowa sterowana
2020-11-12 16:15:08
PRZERWA W DOSTAWIE WODY
2020-10-21 07:08:43
Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351