Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Wysokości cen i stawek opłat w III roku obowiązywania taryfy tj. od 05.03.2021 do 04.03.2022 r.

Wysokości cen i stawek opłat w III roku obowiązywania taryfy  tj. od 05.03.2021 do 04.03.2022 r.
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole informuje,

że decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RET.070.3.2.2019.MZ/D/ z dnia 31 stycznia 2019 zmianie ulegają stawki na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Koło.

Wysokości cen i stawek opłat w III roku obowiązywania taryfy  tj. od 05.03.2021 do 04.03.2022 r.  przedstawia poniższa  tabela

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawka netto

Stawka brutto

1.

Cena wody

 

 

 

 

a) gospodarstwa domowe,

zł/m3

4,12

4,45

 

b)przemysł,

zł/m3

4,12

4,45

 

c)pozostali odbiorcy,

zł/m3

4,12

4,45

 

d) podlicznik (woda bezpowrotnie zużyta),

zł/m3

4,12

4,45

 

e)woda pobrana z publicznych studni i     zdrojów ulicznych,

zł/m3

4,12

4,45

 

f)woda zużyta do zasilania publicznych   fontann i na cele przeciwpożarowe,

zł/m3

4,12

4,45

 

g) woda zużyta do zraszania publicznych     ulic i publicznych terenów zielonych.

zł/m3

4,12

4,45

2.

Cena ścieków

 

 

 

 

a) gospodarstwa domowe

zł/m3

3,32

3,59

 

b) przemysł

zł/m3

4,45

4,81

 

c) pozostali odbiorcy

zł/m3

3,32

3,59

 

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351