Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO KOŁO

PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO KOŁO
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kole stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Koło

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351