Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby działalności MZWiK Sp. z o.o. w Kole

Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby działalności MZWiK Sp. z o.o. w Kole
W ubiegłym tygodniu w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu zostało sfinalizowane dofinansowanie w kwocie 2 427 000,00 PLN przedsięwzięcia pn.:" Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby działalności MZWiK Sp. z o.o. w Kole"

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351