Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

19 wydanie Zakresu Akredytacji nr AB 1174 Laboratorium MZWiK Sp.z o. o. z

19 wydanie Zakresu Akredytacji nr AB 1174 Laboratorium MZWiK Sp.z o. o. z
W dniu 21.02.2024r w Laboratorium MZWiK Sp. z o.o. odbyła się ocena w nadzorze prowadzona przez ekspertów z Polskiego Centrum Akredytacji, która została zakończona z wynikiem pozytywnym.

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351