Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Konferencja prasowa dot. zakończenia inwestycji na ujęciu wody

Konferencja prasowa dot. zakończenia inwestycji na ujęciu wody
W dniu 11.12.2019r. odbyła się konferencja prasowa dotycząca zakończenia inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kole, ul. Zawadzkiego 7”. Zadanie to rozpoczęło się w roku 2013 ale z powodu problemów z osiągnięciem projektowanej wydajności stacji uzdatniania, protokół odbioru robót został podpisany dopiero 11.12.2019r.

Ostateczne zakończenie prac przez Wykonawcę było wynikiem ugody poprzedzonej mediacjami w Polskim Centrum Mediacji w Poznaniu pomiędzy Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Roberta Gajdę a firmą P.T.H.U. Hydro-Marko Maria Pluta z Jarocina – Wykonawcą zadania inwestycyjnego, w miesiącach od kwietnia do maja bieżącego roku. Wykonawca zobowiązał się zainwestować w dodatkowe urządzenia i instalacje pozwalające na osiągnięcie projektowanej wydajności stacji tj. 330m 3 /h. Roboty będące wynikiem ugody trwały 6 miesięcy i zakończyły się pozytywnie podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót w dniu 11.12.2019r.
W konferencji uczestniczyli:
Pan Robert Gajda – Prezes Zarządu MZWiK sp. z o.o. w Kole
Pani Maria Pluta – Właściciel firmy P.T.H.U Hydro-Marko Maria Pluta
Pan dr Krzysztof Witkowski – Burmistrz m. Koła
Pani prof. hab. inż. Jolanta Gumińska - Technolog Politechniki Śląskiej
z ramienia MZWiK sp. z o.o. z w Kole

Link do konferencja prasowej

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351