Uroczystość otwarcia nowoczesnej pracowni chemicznej

Uroczystość otwarcia nowoczesnej pracowni chemicznej
Na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych w Kole w dniu 6 grudnia 2019 r. Prezes Zarządu – Robert Gajda i Kierownik Laboratorium – Daria Szkudlarek uczestniczyli w uroczystym otwarciu nowoczesnej pracowni chemicznej.

Wyposażenie pracowni zakupiono w ramach realizacji projektu ,, Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Uczniowie zaprezentowali otrzymany w ramach programu sprzęt wykonując  doświadczenia chemiczne. Całość uroczystości umiliła część artystyczna w wykonaniu uczennic ZST , które zaśpiewały utwór Michaela Jacksona - ,,Earth Song”.

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351