Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Postęp prac w Modernizacji Oczyszczalni Ścieków

Postęp prac w Modernizacji Oczyszczalni Ścieków
Próby generalne na poszczególnych budowlach rozpoczęte.

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351