Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kole

Obchody z okazji 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Obchody z okazji 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
Uroczystość rozpoczęła się przed budynkiem Starostwa od odśpiewania hymnu oraz wciągnięcia flagi narodowej.

Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą 'Poległym Obywatelom Miasta Koła Za Wolność Ojczyzny w latach 1914-1918, 1939-1945'. W trakcie uroczystego przemarszu ulicami miasta złożyliśmy również kwiaty pod tablicą upamiętniającą miejsce kaźni Polaków w latach 1945-1946 w byłej siedzibie NKWD i UB przy ulicy Grodzkiej oraz przy pomniku 'Poległym Bojownikom o Wolność Ojczyzny w latach 1831, 1863, 1914-1918, 1939-1945'.
PRZERWA W DOSTAWIE WODY
2023-03-21 07:11:16
PRZERWA W DOSTAWIE WODY
2023-03-08 14:10:14
PRZERWA W DOSTAWIE WODY
2023-02-17 10:02:05
Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

ul.Energetyczna 11
62-600 Koło
NIP 666-21-10-392
REGON 302220305
KRS 0000445351