Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. w Kole

  • Siedziba MZWiK

  • Oczyszczalnia

  • Stacja uzdatniania wody

  • Zasuwa