Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. w Kole

 

Regulamin Udzielania Zamówień przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Pobierz 

 


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania  pn.

„ Sukcesywna dostawa flokulantu płynnego do odwadniania osadów ściekowych do oczyszczalni ścieków w Kole przy ul. Energetycznej 11 ” 

Zawartość do pobrania :

Ogłoszenie - pobierz

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - pobierz 

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik nr 3 Formularz cenowy - pobierz

Załącznik nr 4  Informacja  o dopuszczeniu innych rodzajów flokulantów do udziału w postępowaniu - pobierz

Informacja o wyborze oferty - pobierz

Data ogłoszenia:23.08.2019 r.


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania  pn.

„Załadunek, wywóz i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Kole przy ul. Energetycznej 11  ” 

Zawartość do pobrania :

Ogłoszenie - pobierz

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - pobierz 

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik nr 3 Formularz cenowy - pobierz

Informacja o wyborze oferty - pobierz

Data ogłoszenia:23.08.2019 r.


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania  pn.

„ Wywóz i zagospodarowanie odpadów (skratek i zawartości piaskownika) z Oczyszczalni ścieków w Kole ” 

Zawartość do pobrania :

Ogłoszenie - pobierz

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - pobierz 

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik nr 3 Formularz cenowy - pobierz

Informacja o wyborze oferty - pobierz

Data ogłoszenia:20.08.2019 r.


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień  o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania  pn.

„ Dostawa wapna palonego do higienizacji osadów dla  Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o. o.  w Kole  ” 

Zawartość do pobrania :

Ogłoszenie - pobierz

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - pobierz 

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik nr 3 Wzór umowy - pobierz

Informacja o wyborze oferty - pobierz

Data ogłoszenia:20.08.2019 r.


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza przetarg nieograniczony,  pn.

Dostawa energii elektrycznej dla spółek Miasta Koła na lata 2020-2021 ”

 

Ogłoszenie TED - pobierz

SIWZ - pobierz

 

  Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - pobierz

  Załącznik Nr 2 – Wzór umowy - pobierz

  Załącznik Nr 3 – Formularz oferty - pobierz 

      Załącznik Nr 3.1 – kalkulator - pobierz 

  Załącznik Nr 4 – JEDZ - pobierz

     Załącznik nr 4 do SIWZ -espd-request.xml - pobierz

  Załącznik Nr 5 – Oświadczenie grupa kapitałowa - pobierz

  Załącznik Nr 6 – Oświadczenia wykonawcy - pobierz 

  Załącznik Nr 7 – Oświadczenia wykonawcy - pobierz

Sprostowanie do SIWZ - pobierz

Wyjaśnienia nr 1 – pobierz 

Wyjaśnienia nr 2 – pobierz 

ZMIANA Załącznik nr 2 do SIWZ – pobierz

Wyjaśnienia nr 3 – pobierz 

Wyjaśnienia nr 4 – pobierz 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze oferty - Pobierz

Data ogłoszenia: 05.06.2019 r.


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z  regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującym  w MZWiK sp. z o.o. w Kole, pn.

„Bezwykopowa renowacja kanału sanitarnego w ulicy Toruńskiej w Kole  ”

 

Zawartość SIWZ:

Ogłoszenie - pobierz

SIWZ - pobierz

  Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - pobierz

  Załącznik Nr 2 – Formularz oferty - pobierz

  Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - pobierz

  Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz

  Załącznik Nr 5 – Projekt umowy - pobierz

  Załącznik Nr 6 – Wykaz wykonywanych robót - pobierz

  Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o wykluczenia w zakresie grupy kapitałowej - pobierz

Wyjaśnienie nr 1 - pobierz

Informacja o wyborze oferty - Pobierz

Data ogłoszenia: 31.05.2019 r.


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem Udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania pn.

  „Dostawa PAX 18 i Podchlorynu Sodu do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole”  

Zawartość do pobrania :

Ogłoszenie - Pobierz

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Pobierz

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - Pobierz

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy - Pobierz

Załącznik nr 4  - Projekt umowy - Pobierz

Informacja o wyborze oferty: Pobierz

Data ogłoszenia: 07.05.2019 r.


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole ogłasza II przetarg nieograniczony pn.

"Sprzedaż koparko-ładowarki Caterpillar CAT 428C"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Pobierz

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - Pobierz

Informacja o wyborze oferty - Pobierz

Data ogłoszenia: 20.11.2018 r.


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z  regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującym w MZWiK sp. z o.o. w Kole, pn.

„Bezwykopowa renowacja kanałów sanitarnych w rejonie ulic Blizna – Miodowa – Piaski w Kole  ”

 

Zawartość do pobrania:

Ogłoszenie - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - pobierz

Załącznik Nr 2 – Formularz oferty - pobierz

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - pobierz

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz

Załącznik Nr 5 – Projekt umowy - pobierz

Załącznik Nr 6 – Wykaz wykonywanych robót - pobierz

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o wykluczenia w zakresie grupy kapitałowej - pobierz

 Data ogłoszenia: 14.11.2018 r.

Zmiana SIWZ nr 1 – pobierz

Wyjaśnienia nr 1 – pobierz

Wyjaśnienia nr 2 – pobierz 

 Data ogłoszenia zmiany: 26.11.2018 r.

Informacja o wyborze oferty – pobierz 

 Data ogłoszenia zmiany: 06.12.2018 r.


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem Udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania pn.

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zakładowej i ul. Toruńskiej w Kole"

Zawartość do pobrania :

Ogłoszenie - Pobierz

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Pobierz

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - Pobierz

Załącznik nr 3 - Projekt umowy - Pobierz

Mapa 1 - Pobierz

Mapa 2 – Pobierz

Ogłoszenie o wyniku postepowania - Pobierz

Data ogłoszenia: 08.10.2018 r.


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole ogłasza przetarg nieograniczony pn.

"Sprzedaż koparko-ładowarki Caterpillar CAT 428C"

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Pobierz

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - Pobierz

Informacja o unieważnieniu przetargu - Pobierz

Data ogłoszenia: 03.10.2018 r.


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania pn.

„Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakładowej i Toruńskiej w Kole ”

Zawartość SIWZ:

Ogłoszenie:Pobierz

SIWZ:Pobierz

 

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia:Pobierz

Załącznik Nr 2 – Formularz oferty:Pobierz

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:Pobierz

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia:Pobierz

Załącznik Nr 5 – Projekt umowy:Pobierz

Załącznik Nr 6 – Wykaz wykonywanych robót:Pobierz

Załącznik Nr 7 – Wykaz osób:Pobierz

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie o wykluczenia w zakresie grupy kapitałowej:Pobierz


„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Energetycznej w Kole – etap II ”

Zawartość SIWZ:

Ogłoszenie:Pobierz

SIWZ:Pobierz

 

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia:Pobierz Pobierz 2

Załącznik Nr 2 – Formularz oferty:Pobierz

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:Pobierz

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia:Pobierz

Załącznik Nr 5 – Projekt umowy:Pobierz

Załącznik Nr 6 – Wykaz wykonywanych robót:Pobierz

Załącznik Nr 7 – Wykaz osób:Pobierz

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie o wykluczenia w zakresie grupy kapitałowej:Pobierz


„ Dostawa wapna palonego do higienizacji osadów dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kole ”

Zawartość do pobrania :

Ogłoszenie - scan - Pobierz

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - Pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy - Pobierz

Załącznik nr 3 - formularz ofertowy - Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania pn.

„ Dostawa PAX 18 i Podchlorynu Sodu do MZWiK sp. z.o.o. w Kole ”

Zawartość do pobrania :

Ogłoszenie - scan - Pobierz

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - Pobierz

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy - Pobierz

Załącznik nr 3 - formularz cenowy - Pobierz

Załącznik nr 4 - Wzór umowy - Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania pn.

„ Wywóz i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni ścieków w Kole ”

Zawartość do pobrania :

Ogłoszenie - scan - Pobierz

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - Pobierz

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy - Pobierz

Załącznik nr 3 - formularz cenowy - Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem Udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania pn.

„ Załadunek, wywóz i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Kole ”

Zawartość do pobrania :

Ogłoszenie - scan - Pobierz

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - Pobierz

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy - Pobierz

Załącznik nr 3 - formularz cenowy - Pobierz

Badania osadu - Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem Udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania pn.

„ Dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kole ”

Zawartość do pobrania :

Ogłoszenie - scan - Pobierz

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Pobierz

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza przetarg nieograniczony, pn.

Dostawa urządzeń laboratoryjnych w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”.

Ogłoszenie TED - Pobierz

SIWZ TOM I - Pobierz

SIWZ TOM II - Pobierz

SIWZ TOM III - Pobierz

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty - Pobierz

Załącznik Nr 2 – JEDZ - Pobierz

Wyjaśnienia nr 1 - Pobierz

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz

Oświadczenie grupa kapitałowa - Pobierz

Informacja o wyborze oferty - Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza przetarg nieograniczony,  pn.

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad zadaniem „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”

Ogłoszenie TED - Pobierz

SIWZ TOM I - Pobierz

SIWZ TOM II - Pobierz

SIWZ TOM III - Pobierz

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty - Pobierz

Załącznik Nr 2 - JEDZ - Pobierz

Załącznik Nr 3 - PFU - Pobierz

Postanowienie od odstąpienia obowiązku przeprowadzenia

Oświadczenie o dysponowanie

Plan sytuacyjny oczyszczalni

Plan zagospodarowania terenu

Blok biologicznego oczyszczania ścieków

Schemat technologiczny oczyszczalni po modernizacji

Plan zagospodarowania terenu oczyszczalni

Wyjaśnienia nr 1 - Pobierz

Wyjaśnienia nr 2 - Pobierz

Wyjaśnienia nr 3 - Pobierz

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz

Oświadczenie grupa kapitałowa - Pobierz

Informacja o wyborze oferty - Pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem Udzielania zamówień  o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obowiązujący w MZWiK sp. z o.o., na wykonanie zadania  pn.

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zawadzkiego w Kole ”

  Zawartość do pobrania :

Ogłoszenie - Scan

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Projekt budowlany

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

 


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza przetarg nieograniczony,  pn.

„Dostawa energii elektrycznej dla spółek Miasta Koła na lata 2018-2019 ”

Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 -  pobierz

Wyjaśnienia do treści SIWZ 2 -  pobierz

Wyjaśnienia do treści SIWZ 3 -  pobierz

Protokół otwarcia ofert -  pobierz

Informacja o wyborze oferty -  pobierz


Ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta - pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza przetarg nieograniczony,  pn.

Dostawa energii elektrycznej dla spółek Miasta Koła na lata 2018-2019 ”

Ogłoszenie TED - pobierz

SIWZ - pobierz

 Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - pobierz

 Załącznik Nr 2 – Wzór umowy - pobierz

 Załącznik Nr 3 – Formularz oferty - pobierz

  Załącznik Nr 4 – JEDZ - pobierz

  Załącznik Nr 5 – Oświadczenie grupa kapitałowa - pobierz

  Załącznik Nr 6 – Oświadczenia wykonawcy - pobierz

 


 

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Pzp - pobierz

Oświadczenie - pobierz

Informacja o wyborze oferty - pobierz

Wniosek o przedłużenie terminu związania z ofertą pobierz

Oświadczenie pobierz

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza przetarg nieograniczony,  pn.

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło ”

 

Ogłoszenie TED - pobierz

SIWZ TOM I (IDW ) - pobierz

SIWZ TOM II (Wzór Umowy) - pobierz

SIWZ TOM III (Opis Przedmiotu Zamówienia) - pobierz

 

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty - pobierz

Załącznik Nr 2 – JEDZ - pobierz

Załącznik Nr 3 – PFU - pobierz         

Archiwalne wyniki badań gruntowo-wodnych  - pobierz         

 

UZUPEŁNIENIE SIWZ:

Załącznik nr 1 do PFU - Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - pobierz

Załącznik nr 2 do PFU - Oświadczenie o posiadaniu  prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  - pobierz

Załącznik nr 3 do PFU - Plan sytuacyjny oczyszczalni  - pobierz

Załącznik nr 4 do PFU - Plan zagospodarowania terenu.  - pobierz

Blok biologicznego oczyszczania ścieków - projektowany  - pobierz

Schemat technologiczny oczyszczalni po modernizacji   - pobierz

Wyjaśnienia nr 1 - pobierz

Wyjaśnienia nr 2 - pobierz

Wyjaśnienia nr 3 - pobierz

Wyjaśnienia nr 4 - pobierz

Wyjaśnienia nr 5 - pobierz

Wyjaśnienia nr 6 - pobierz

Wyjaśnienia nr 7 - pobierz

 


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z  regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującym  w MZWiK sp. z o.o. w Kole, pn.

"Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Kole"

Ogłoszenie o wyniku postępowania - pobierz


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z  regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującym  w MZWiK sp. z o.o. w Kole, pn.

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Klonowej w Kole"

Ogłoszenie o wyniku postępowania - pobierz


 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z  regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującym  w MZWiK sp. z o.o. w Kole, pn.

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Energetycznej w Kole"

Ogłoszenie o wyniku postępowania - pobierz