Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. w Kole

 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 01.08.2019 - Pobierz

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 07.05.2019 - Pobierz

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 28.12.2018 - Pobierz

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 28.09.2018 - Pobierz

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 26.07.2018 - Pobierz

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 05.04.2018 - Pobierz

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 27.12.2017 - Pobierz

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.11.2017 - Pobierz

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 13.11.2017 - Pobierz

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 12.11.2017 - Pobierz

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.10.2017 - Pobierz

Decyzja przydatności wody do spożycia - Pobierz

Wyniki pomiarów z dnia 05.06.17 - Pobierz

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 21.02.18 - Pobierz

 


KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole informuje, iż w dniu 21.06.2016r. zostały pobrane próbki wody do badań chemicznych i mikrobiologicznych – ul. Zawadzkiego, Koło, ul. Tulipanowa, Koło, ul. Dąbska, Koło, ul. Mickiewicza, Koło.

Wyniki badań próbek wody z wyżej wymienionych punktów w ramach monitoringu przeglądowego świadczą, iż woda w badanym zakresie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dn. 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ.U. z 2015, poz. 1989).

 

W załączeniu Decyzja stwierdzająca przydatność wody z wodociągu publicznego Koło do spożycia przez ludzi .