Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. w Kole

Wysokość opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Koła. Zarządzenie nr 17/2019

Lp. Grupa odbiorców jednostka miary cena netto w zł.
1.  Wszyscy odbiorcy zł/m2/m-c 0,09