Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. w Kole

 1. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

    Formularz wniosku (word)

     Formularz wniosku (pdf)

2. Zlecenie wykonania projektu technicznego.
Na podstawie otrzymanych warunków technicznych należy opracować projekt techniczny. Wykonanie projektu technicznego przyłączy i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych należy zlecić projektantowi posiadającemu uprawnienia w zakresie projektowania instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.
3. Zapewnienie dostawy wody i odbior ścieków.