Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. w Kole

Wysokości cen i stawek opłat w I roku obowiązywania taryfy  tj. od 05.03.2019 do 04.03.2020 r.  przedstawia poniższa  tabela.

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawka netto

Stawka brutto

1.

Cena wody

 

 

 

 

a) gospodarstwa domowe,

zł/m3

3,83

4,14

 

b)przemysł,

zł/m3

3,83

4,14

 

c)pozostali odbiorcy,

zł/m3

3,83

4,14

 

d) podlicznik (woda bezpowrotnie zużyta),

zł/m3

3,83

4,14

 

e)woda pobrana z publicznych studni i     zdrojów ulicznych,

zł/m3

3,83

4,14

 

f)woda zużyta do zasilania publicznych   fontann i na cele przeciwpożarowe,

zł/m3

3,83

4,14

 

g) woda zużyta do zraszania publicznych     ulic i publicznych terenów zielonych.

zł/m3

3,83

4,14

2.

Cena ścieków

 

 

 

 

a) gospodarstwa domowe

zł/m3

3,18

3,43

 

b) przemysł

zł/m3

4,25

4,59

 

c) pozostali odbiorcy

zł/m3

3,18

3,43

   

Wysokości cen i stawek opłat w II roku obowiązywania taryfy  tj. od 05.03.2020 do 04.03.2021 r.  przedstawia poniższa  tabela.

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawka netto

Stawka brutto

1.

Cena wody

 

 

 

 

a) gospodarstwa domowe,

zł/m3

4,06

4,38

 

b)przemysł,

zł/m3

4,06

4,38

 

c)pozostali odbiorcy,

zł/m3

4,06

4,38

 

d) podlicznik (woda bezpowrotnie zużyta),

zł/m3

4,06

4,38

 

e)woda pobrana z publicznych studni i     zdrojów ulicznych,

zł/m3

4,06

4,38

 

f)woda zużyta do zasilania publicznych   fontann i na cele przeciwpożarowe,

zł/m3

4,06

4,38

 

g) woda zużyta do zraszania publicznych     ulic i publicznych terenów zielonych.

zł/m3

4,06

4,38

2.

Cena ścieków

 

 

 

 

a) gospodarstwa domowe

zł/m3

3,24

3,50

 

b) przemysł

zł/m3

4,35

4,70

 

c) pozostali odbiorcy

zł/m3

3,24

3,50

  

Wysokości cen i stawek opłat w III roku obowiązywania taryfy  tj. od 05.03.2021 do 04.03.2022 r.  przedstawia poniższa  tabela.

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawka netto

Stawka brutto

1.

Cena wody

 

 

 

 

a) gospodarstwa domowe,

zł/m3

4,12

4,45

 

b)przemysł,

zł/m3

4,12

4,45

 

c)pozostali odbiorcy,

zł/m3

4,12

4,45

 

d) podlicznik (woda bezpowrotnie zużyta),

zł/m3

4,12

4,45

 

e)woda pobrana z publicznych studni i     zdrojów ulicznych,

zł/m3

4,12

4,45

 

f)woda zużyta do zasilania publicznych   fontann i na cele przeciwpożarowe,

zł/m3

4,12

4,45

 

g) woda zużyta do zraszania publicznych     ulic i publicznych terenów zielonych.

zł/m3

4,12

4,45

2.

Cena ścieków

 

 

 

 

a) gospodarstwa domowe

zł/m3

3,32

3,59

 

b) przemysł

zł/m3

4,45

4,81

 

c) pozostali odbiorcy

zł/m3

3,32

3,59

  

  1. Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Kategoria ścieków

Wielkość najwyższego przekroczenia w %

Współczynnik wzrostu ceny*

I

1-50

0,05

II

51-100

0,10

III

101-200

0,15

IV

Powyżej  201

0,20

*opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowi cena 1 m3  ścieków przemysłowych x współczynnik wzrostu ceny

 

Wysokość opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Koła. Zarządzenie nr 17/2019

Lp. Grupa odbiorców jednostka miary cena netto w zł.
1.  Wszyscy odbiorcy zł/m2/m-c 0,09